NFC

vrsta bežične komunikacije; skraćeno od engl. Near Field Communication


(…) informacije na dlanovnike koristeći Philipsovu tehnologiju NFC.

VL, 11.02.2004.