mreža svih mreža

jedan od naziva za Internet; prema engl. the net


Kako se danas gotovo nijedan posao ne može zamisliti bez mreže svih mreža, Internet je također prisutan na seminaru, a polaznici uče o potpori Interneta marketinškim aktivnostima.

VL, 22.05.2002.