MMS

im. m    poruka koja osim teksta sadrži i fotografije u boji te audio ili video zapise


VIP.mms je nova usluga koja Vam omogućuje slanje i primanje poruka koje osim teksta sadržavaju i fotografije u boji, te audio i video zapise.

JL, 08.06.2002.


MMS razglednica

 (…) MMS razglednicom sa svog putovanja!

JL, 19.01.2004.