menadžment

im. m    proces usmjeravanja pojedinaca, grupa poslova i operacija s ciljem ostvarivanja organizacijskih ciljeva sa sredstvima koje organizaciji stoje na raspolaganju, v. menagement


Razlozi su tome rezanje troškova uz bolju kvalitetu usluge i rasterećivanje menadžmenta kako bi se (…)

JL, 01.02.2002.

One thought on “menadžment”

Comments are closed.