meditainment

im. m    kovanica nastala od riječi meditacija i zabava; prema engl. meditation i entertainment


U Brightonu je pokrenut «Meditainment» (…), što je, drugim riječima, vrlo neobičan, virtualni film.

JL, 20.11.2003.