mantrička vještina

im. ž    vještina izgovaranja ili pjevanja mantri – zvukova ili kombinacija zvukova koji se ponavljaju, a dio su duhovne prakse indijske tradicije


(…) seansom kod poznatih majstora mantričkih vještina (…)

JL, 06.12.2001.