konzolaški

pridj.    koji se odnosi na konzolu


Riječ je o igri čiji stil u velikoj mjeri duguje poznatim konzolaškim klasicima.

VL, 10.02.2004.