kontrolni paket

im. m    broj dionica koji omogućava nekom pojedincu ili nekoj grupi dioničara da kontroliraju poslovanje


U vlasničkoj strukturi, dakle, imamo kontrolni paket, ali to je manje važno od dogovora da ćemo Treći program pokrenuti kao partneri.

Nacional, 06.01.2004.