kliknuti

gl.    pritisnuti miš sa svrhom zadavanja naredbe računalu


Kada preko Interneta kliknemo na link za (…)

VL, 12.05.2002.