kiosk

im. m    računalni terminal


Glazba će se “skidati” s postera ili kioska (…)

VL, 11.02.2004.