kataloški

pridj. koji se odnosi na prodaju dobara preko kataloga


kataloški div

velike tvrtke koja dobra prodaju preko kataloga

Njemački kataloški i on-line div Otto (…)

JL, 15.01.2004.


kataloška prodaja

prodaja dobara preko kataloga

Kataloška prodaja u inozemstvu nudi autodijelove, televizore, glazbene linije (…)

Gloria IN, 16.09.2006.