LED

pridj.    koji se odnosi na posebnu vrsta poluprovodne diode koja emitira svjetlost;  prema engl. light-emmiting diode


LED rasvjeta

(…) riječ je o stoliću s ugrađenom LED rasvjetom na solarno napajanje.

Gloria IN, 25.05.2013.


LED žarulja

(…) pazimo na vodu u tuš-kabinama, koristimo LED i štedne žarulje (…)

Svijet, prilog Jutarnjeg lista, srpanj 2013.