brunch

im. m    kasnojutarnji obrok koji je kombinacija doručka i ručka


No kako se nalazi u srcu Centra Kaptol, možete uvijek skočiti na brunch u neki od susjednih restorana.

Tkalča News, br. 15, 2006.


Ljudi u Dubaiju vole brunch. Vrijeme između doručka i ručka kada ljudi sjede u barovima i druže se.

www.jutarnji.hr, 16.10.2015.