izgradnja tima

proces uspostavljanja i razvoja većeg osjećaja za suradnju među kolegama; prema engl. team building


Izgradnja timova i timskog rada zahtijeva organizacijske promjene u kompanijama, promjenu načina razmišljanja.

PT10, 21.05.2002.