I-phie

im. m    ljudi koji koriste iPhone


Ovih sam dana ljude počeo dijeliti na Blackije/poslovnjake i I-phies/šminkere koji svoje postojanje više ne mogu zamisliti bez svog I-phonea.

City Magazine, 05.11.2008.