infotelefon

im. m    usluga pružanja informacija pozivom na broj telefona


Uzalud čekate odgovor

Javna nas glasila bombardiraju podacima o krajnjem roku predaje zahtjeva, infotelefonu i e-mailu za eventualna pitanja, koji je naveden i na samom obrascu zahtjeva.

VL, 06.02.2002.