joint

im. m    smotuljak kanabisa i duhana


 Sir P. M. britanski glazbenik, priznao je da ga je supruga H. M. tek nedavno nagovorila da prestane uživati marihuanu, koju puši od 1960.

Gloria, 09.09.2005.


(…) prvi je joint zapalio u društvu (…)

Gloria, 09.09.2005.