humoran

pridj.    koji je humorističan, smiješan


Ovoga tjedna u hrvatska je kina stigla humorna romansa (…)

VL, 30.01.2004.