homofobija

im. ž    djelovanje kojim se izražava strah i averzija prema ljudima istospolne seksualne orijentacije


Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić ocijenila je danas, na Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, da je još uvijek nezadovoljavajući pravni položaj spolnih i rodnih manjina u Hrvatskoj (…)

Gloria IN, 17.05.2013.