head hunter

im. m    osoba koja organizira ljude i posao u poslovnome svijetu


(…) u potragu za direktorom možda i head hunteri (…)

VL, 16.01.2002.