hands free

pridj.    koji omogućava razgovor bez držanja mobitela u ruci


Korištenjem hands free uređaja u automobilu smanjuje se opasnost koju izaziva razgovaranje mobitelom.

JL, 23.07.2002.


Sljedeći tip «hands free» setova funkcionira na istom principu kao i gore spomenuti, no sa jednom znatnom razlikom – kupuje se od proizvođača autoakustike.

JL, 23.07.2002.