govorna pošta

im. ž    usluga mobilne telekomunikacije koja omogućava da se osobi ostavi poruka u trenutcima u kojima nije dostupna


Od sad vam nova i unaprijeđena Govorna pošta omogućuje primanje besplatnih SMS poruka u slučajevima kada ste nedostupni (…)

HT Mobile Magazin, ožujak 2004.


govorne pošte

(…) poruku u pretincu Govorne pošte (…)

HT Mobile Magazin, ožujak 2004.