govor mržnje

im. m    svi oblici izražavanja koji šire, potiču, promiču ili opravdavaju bilo koji oblik mržnje ili bilo koji čin temeljen na netoleranciji; prema engl. hate speech


Suzbijanje govora mržnje i netolerancija prema Srbima linija je koja odvaja SDP od stranaka desnice (…)

www.24sata.hr, 22.03.2013.


Ironična je činjenica da je Vinković, kojeg od tužbe za diskriminaciju LGBT osoba štiti saborski imunitet, 2008. godine digao ruku za Zakon o suzbijanju diskriminacije koji sankcionira upravo takav seksističan i homofoban govor mržnje (…)

www.dalje.com, 31.05.2013.