frik

im. m    osoba koja je drugačija i neobična ili osoba koja je izrazito strastvena u bavljenju nečime; v. freak


(…) rolanje je sve prelazilo u slobodne aktivnosti osviještenih frikova

Republika, 23.04.2001.


Kaninski snježni frikovi (…)

VL, 09.02.2004.