fishfinder

im. m    nautička navigacija koja se koristi u potrazi za ribama


Fishfinder FF 250C

Chipoteka, chiponews, 2007.