funky

pridj.     koji se odnosi na funk glazbu


Funky, hip-hop i house samo su neki od programa aerobica u plesnim varijantama, (…)

VL, 24.,25.i 26.12.2001.