fat burn vježba

im. ž    vrsta tjelovježbe za smanjivanje udjela masnog tkiva


Potaknuti komentarima naših čitatelja i zanimanjem za fat burn vježbe odlučili smo istražiti djeluju li zaista i je li moguće sagorijevati masno tkivo na određenim dijelovima tijela.

www.zdravakrava.hr, 11.12.2013.