enogastro

pridj.    koji se odnosi na spoj enologije i gastronomije


(…) te poticanje brendiranja Hrvatske kao nezaobilazne enogastro destinacije.

Like!, svibanj 2013.