e-zaba

usluga internetskog bankarstva pri Zagrebačkoj banci


Plaćanje računa bez naknade moguće je putem trajnog naloga, usluge Zabafona (telefonsko bankarstvo) ili putem e-zabe (Internet bankarstvo) – izjavila je Natalija Mikulić iz odnosa s javnošću Zagrebačke banke.

VL, 22.03.2004.