driver

im m    program koji kontrolira rad uređaja ili njegovih dijelova


(…) zaštita od reproduciranja novčanica navodno pronađena i u nekim printerima, točnije njihovim driverima.

VL, 27.01.2004.