screwball

pridj.      šašav(o), apsurdan; amer. engl. 


(…) kako bi se nakon nekoliko godina u braku domogla njihova bogatstva, priča razigranog screwball okusa koja po duhu i izgradnji drame na nadmetalačkom odnosu (…)

VL, 30.01.2004.