copaiba

im.ž    vrsta drveta i plod od kojeg se proizvodi ulje za upotrebu u kozmetičke svrhe


(…) dodatkom copaibe, voćke slične rogaču (…)

Gloria IN, 26.08.2006.