claster

im. m    skup elemenata koji se pojavljuju zajedno


Da bi se što prije počelo raditi na najvažnijim točkama Master plana, dogovoreno je da se ekipe koje su radile na clasterima sastanu najkasnije za mjeseca dana te da o donesenim odlukama izvijeste Istarsku razvojnu turističku agenciju, kao tijelo koje će pratiti primjenu plana.

Gloria IN, 20.03.2004.