chat

im. m    oblik komunikacije dvaju ili više korisnika putem računala i računalne mreže u realnom vremenu


E-mail i instant messaging (razgovor preko servera s nekim u realnom vremenu, poput chata) može biti uspješan u mobilnim mrežama, tvrdi financijski čelnik Orange-a Graeme Howe.

VL, 06.02.2002.


E-mail i chat najprivlačniji surferima (…)

VL, 27.01.2004.