career fair

im. m    događanje na kojem oni koji traže posao upoznaju potencijalne poslodavce


Career fair Američkog koledža

Career fair – susret predstavnika hrvatskih i stranih kompanija što imaju svoja predstavništva u Hrvatskoj i regiji sa studentima Američke visoke škole za menadžment i tehnologiju u Dubrovniku – postao je tradicionalan (…)

VL, 28.01.2004.