zdravstveni turizam

posebna vrsta turizma u okviru koje se turistima pružaju različite zdravstvene usluge, ponajprije mogućnosti korištenja klimatskih prednosti nekoga područja, toplica i sl.


Zdravstveni je turizam  u svijetu prepoznat kao vrlo lukrativan oblik turizma koji za sobom povlači intenzivan razvoj i plasman pratećih djelatnosti (proizvodnja i plasman eko-hrane, umrežavanje obiteljskih i ruralnih smještajnih kapaciteta u ponudu i dr.) te predstavlja polugu za ravnomjerni regionalni razvoj kontinenta.

www.hgk.hr, 15.03.2013.