vacation club

oblik turizma u kojemu turisti prikupljaju bodove koje mogu koristiti na različite načine u raznim lancima hotela


… i s njima krenuli u novi tip turizma – vacation club.

Svijet, JL, srpanj 2013.