tajkun

im. m   koji je bogat i moćan u poslovnom svijetu; jap. taikun “veliki gospodar”


´Nisam tajkun´

U redakciju Jutarnjeg lista javio se Zlatko Vladava, čija je kuća objavljena u prekjučerašnjoj anketi kao ´tajkunara´ uz Ljubljansku aveniju. – Možemo raspravljati zašto je fasada roza, ali tajkun sigurno nisam.

JL, 04.05.2002.