tabloidizacija

im. ž   činjenje čega ili koga tabloidnim, na način tabloida; činiti što jednostavnim, senzacionalističkim


Nives Celzijus stvorila je hrvatska medijska tabloidizacija, čiji je najveći “guru” bio i ostao …

www.h-alter.org, 08.12.2015.