sado-mazo

pridj.  koji je sado-mazohističan, psihološko stanje i seksualne prakse koje uključuju sadizam i mazohizam; v. S&M


sado-mazo klub

U posljednje dvije godine najveća inspiracija su mu sado-mazo klubovi, jer tamo, kaže, ljudi ne glume, već pokazuju svoje pravo lice.

VL, 30.01.2004.


sado-mazo scena 

U posljednje se vrijeme specijalizirao za sado-mazo scenu.

VL, 30.01.2004.