paparazzo

pridj.   koji je na način paparazza, obično tajno snimljene fotografije


Rijetke paparazzo snimke palače na koju je Fahd potrošio 100 mil. eura

Zg News, br. 60, 06.09.2006.