navigacija

im. ž      uređaj za utvrđivanje nečijega točnoga položaja u prostoru i planiranje rute putovanja prema tom položaju


Tipke s brojkama i navigacija, čija je pokretljivost dozvoljena u pet smjerova, smješteni su ispod zaslona, dok su tipke za preuzimanje poziva, te tipka za ulazak u izbornik smješteni postranice od zaslona.

JL, 26.11.2003.


turn-by-turn navigacija

Turn-by-turn navigacija s glasovnim uputama na hrvatskom jeziku

HG Spot, reklamni katalog, travanj 2007.