mačo-balkanac

agresivno muževan muškarac s Balkana


Budućim mačo-balkancima bilo je to, valjda, presporo i kao takvo odveć ženskasto …

Rep., 23.04.2001.