ljudski resursi

osoblje neke tvrtke ili organizacije, posebno kada se promatra kao određena prednost; prema engl. human resources; v. ljudski potencijal 


Pomoćnik ministra obrane za ljudske resurse Krunoslav Mazalin prva je kadrovska “žrtva” slučaja Čačija u Ministarstvu obrane.

JL, 19.03.2004.