galebarenje

im. sr    zavođenje


U Dalmaciji postoji kultura «galebarenja», a gay populaciju se proziva.

JL, 10.05.2002.