daskaški

pridj.     koji se odnosi na sportove koji se služe nekom vrste daske


L. M. I., predsjednica udruge Bura naglasila je da je važan partner u ovogodišnjem natjecanju Daskaški klub Karkadur iz Pomera.

GI, 23.10.2013.