dan –

prvi dio u složenicama prema engl. D-day i sl.


Dan-A

početak zračnoga udara u ratu; prema engl. A-Day, air forces

… glavni zapovjednik rata u Iraku, svaku je fazu operacije obilježio jednim slovom. Sam početak rata zove se, klasično, Dan-D. Dan kada akciju stupaju specijalci Dan-S. Dan kad u Iraku počinje djelovati kopnena vojska Dan-G (ground forces), a dan početka zračnog udara Dan-A (air forces).

JL, 27.03.2003.


Dan-D

naziv za dan (datum) kada treba započeti nešto vrlo važno; prema danu iskrcavanja u Normandiju u 2. sv. ratu

glavni zapovjednik rata u Iraku, svaku je fazu operacije obilježio jednim slovom. Sam početak rata zove se, klasično, Dan-D.

JL, 27.03.2003.


Dan-G

početak djelovanja kopnene vojske; prema engl. ground forces

Dan kad u Iraku počinje djelovati kopnena vojska Dan-G (ground forces),

JL, 27.03.2003.


Dan-S

početak djelovanje specijalnih vojnih snaga; prema engl. special forces

Dan kada akciju stupaju specijalci Dan-S.

JL, 27.03.2003.