body language

geste, držanje tijela, mimika i dr. što se može tumačiti kao znakove koji otrivaju stanje, osjećaje i stavove osobe; v. govor tijela


Čini se da je premijer nešto krivo rekao. Euroturneju ocijenio je uspješnom, a kao dodatni argument je spomenuo “body language” kojim su njegovi sugovornici iskazivali simpatije prema premijeru, a u stvari prema Hrvatskoj. Moji šefovi sada razmišljaju o zapošljavanju stručnjaka za tjelesne pokrete koji će umjesto novinara, analitičara koji se za praćenje Vlade pripremaju čitanjem zakona, konzultiranjem sa stručnjacima, usporedbama s drugim zemljama i vladama, tumačiti govor tijela premijerovih sugovornika.

JL, 19.01.2004.