biznismen

im. m   poslovan čovjek


Hoće li UMTS osigurati atraktivniju ponudu za biznismene?

VL, 6.02.2002.