admin

im. m    skr. od administrator ili administrirati i obično ukazuje na dministratora u računalnim sustavima


obično je navedeno na internetskim stranicama